WAT IS KORENPRACHT?

Korenpracht helpt koren zoeken naar een eigen vormtaal in performance.

Uitgangspunt van elk koor is de muziek. Het theatrale is altijd in dienst van de muziek (anders moet je theater gaan maken).
Maar bij elk optreden is daar altijd het beeld: elk concert – hoe gericht op de muziek dan ook - heeft een vormelement; dat wat het publiek ziet. Dit zichtbare element maakt integraal deel uit van de performance van het koor. En zelden zien koorleden het eigen optreden.
De toegevoegde waarde van deze e-learningmethode is dat het vormelement wordt uitgelicht, bekeken en ontwikkeld en dat heeft ook nog eens invloed op het muzikale.

Elk koor is specifiek. De coach gaat samen met het koor op zoek naar de kern en eigenheid van het koor. We maken het koor hiervan bewust en benoemen wat de kern is. Waar het bij ons om gaat is waarachtigheid.


Belangrijk voor ons is het bewustzijn van ieder koorlid wat muziek en tekst aan het publiek wil vertellen.
De volgende stap is om te onderzoeken of die bewustwording ook in de performance te zien is. We nemen daarvoor niet een heel concert, maar beginnen met een lied.